W co wierzę?

12 listopada 2020

Wierzę, że...

  • Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela. - M. Spitzer

  • Pewne zdarzenia lub informacje przyciągają naszą uwagę i zostają bez żadnego wysiłku zapamiętane, a inne, mimo licznych powtórzeń, mózg ignoruje. - M. Żylińska

  • Najlepsza lekcja to taka, o której ani nauczyciel, ani uczniowie nie myślą, że była to lekcja. - K. Stróżyński

  • Efektywna nauka możliwa jest wtedy, gdy mózg jest aktywny i wykonuje pracę. ​- M. Żylińska

  • Informacje o zabarwieniu emocjonalnym zostają łatwiej zapamiętane niż neutralne. - M. Żylińska

  • Na efektywność nauczania wpływ ma nie tylko dobór metod i treści, ale również atmosfera panująca w klasie. Warto wiedzieć, że uśmiech czy dobre słowo mają wielką moc sprawczą i działając na mózg jak każda inna nagroda, prowadzą do uwolnienia dopaminy. - M. Żylińska

  • Im więcej zmysłów bierze udział w procesie uczenia się, tym więcej struktur zostaje pobudzonych i zmuszonych do współpracy, a to prowadzi do lepszego zapamiętywania. - M. Żylińska

  • Najefektywniejszy system nauczania, to taki, który uwzględniając biologiczne uwarunkowania, bazuje na wrodzonych zdolnościach i predyspozycjach. - M. Żylińska

  • Praktyka pokazuje, że procesy uczenia się przebiegają najefektywniej, gdy ucząca się jednostka zapomina o tym, że się uczy lub nie jest tego świadoma. - M. Żylińska

  • Na miano ćwiczeń zasługują tylko takie zadania, które zmuszając uczniów do aktywności, stymulują tworzenie nowych połączeń neuronalnych. - M. Żylińska

 

poniedziałek-piątek 08:00-20:00

sobota  09:00-20:00

godziny pracy

kontakt

office@englishdirect.com.pl

Sochaczewskiego 2/19

07-410 Ostrołęka

Copyright 2007 - English Direct