RODO

polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rafał Szypulski, prowadzący działalność pod firmą English Direct - Rafał Szypulski z siedzibą w Ostrołęce, ul. Stanisława Sochaczewskiego 2/19.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz upływu wszystkich związanych z ww. umową praw akcesoryjnych.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzania następuje na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem przetwarzania polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zawartej z Panią/Panem umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE

poniedziałek-piątek 08:00-20:00

sobota  09:00-20:00

godziny pracy

kontakt

office@englishdirect.com.pl

Sochaczewskiego 2/19

07-410 Ostrołęka

Copyright 2007 - English Direct