+48 502 760 699

STANAG 6001

14 listopada 2020

...czyli angielski w wojsku

Czym jest STANAG? Nazwa pochodzi od Standardization Agreement, czyli Umowy Standaryzacyjnej NATO, która określa procesy, procedury, pojęcia i warunki dla wspólnych wojskowych lub technicznych procedur i wyposażenia dla swoich krajów członkowskich. Każdy z tych krajów jest zobowiązany do ratyfikowania STANAG-u oraz wdrożenia go we własnej armii.

A cóz to takiego STANAG 6001? Jest to jedna z norm Umowy Standaryzacyjnej, określająca poziomy biegłości językowej w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Poziom ten określa się w czterech powszechnie stosowanych kategoriach: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.


Poziomów zaawansowania językowego, określanych cyframi, jest pięć:

  • poziom 1 – podstawowy;
  • poziom 2 – średniozaawansowany (czynna w ograniczonym zakresie);
  • poziom 3 – zaawansowany (profesjonalne minimum);
  • poziom 4 – biegły (w pełni profesjonalny);
  • poziom 5 – doskonały (poziom biegłości rodzimego użytkownika języka).

 

W mojej ofercie znajdą Państwo STANAG 6001 - język angielski. Często słyszę pytanie czy STANAG jest dostępny również dla cywili? Otóż tak! Do egzaminu może podejść każda osoba pełnoletnia spoza resortu obrony narodowej. W praktyce są to najczęściej osoby, które planują swoją karierę w strukturach militarnych, studenci WAT-u oraz  nauczyciele i lektorzy języka angielskiego, chcący się przygotować  do nauczania języka na poziomie 1111, 2222 i 3333 wg Normy STANAG 6001.

 

Kurs pozwoli Państwu kompleksowo i wszechstronnie przygotować się do samego zdania egzaminu i zdobycia certyfikatu, co może być niezbędne do pracy w wojsku oraz może pomóc w rozwoju kariery w tym kierunku. 

 

Jak zdać egzamin STANAG i gdzie zdawać? 

Modele egzaminacyjne na potrzeby resortu są przygotowywane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną Języków Obcych MON z siedzibą w Łodzi. Odpowiada ona także za utrzymanie standardów egzaminowania językowego w całych siłach zbrojnych. Ale uprawnienia do egzaminowania na poziomie 1. i 2. uzyskały także Dowództwo Generalne RSZ, Żandarmeria Wojskowa oraz uczelnie wojskowe. Egzaminowanie z języka angielskiego na poziomie 3. i 4. oraz egzaminowanie eksternistyczne na poziomach 1-3 z innych języków prowadzi wyłącznie Centralna Komisja Egzaminacyjna Języków Obcych MON. Do jednej z tych jednostek należy wysłać zgłoszenie egzaminacyjne (ważne, żeby było w formacie word.doc) oraz uiścić opłatę w wysokości 260 zł (każda z czterech części kosztuje 65 zł).

Wszystkie cztery części egzaminu na poziomie 1 i 2 wg STANAG 6001 odbywają się tego samego dnia, w kolejności: czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. Sam egzamin zazwyczaj rozpoczyna się o godz. 8.30. Sprawności pisemne trwają do ok. godz. 12.00. Później rozpoczyna się egzamin ze sprawności mówienie. Kandydaci przystępują do tej części według ustalonej wcześniej kolejności. Warto więc zarezerwować sobie na to cały dzień.

Aby zdać, należy zdobyć min. 70% maksymalnej liczby punktów. Wyniki ogłaszane są w ciągu 21 dni, a certyfikat wysyłany jest pocztą.

 

Zapraszam do kontaktu!

 

poniedziałek-piątek 08:00 - 20:00

sobota  09:00 - 20:00

godziny pracy

kontakt

office@englishdirect.com.pl

Sochaczewskiego 2/19

07-410 Ostrołęka

Copyright 2007 - English Direct