ILEC - czyli co?

14 listopada 2020

International Legal English Certificate - dla kogo? 

 

ILEC jest egzaminem Cambridge dla:

  • prawników,
  • pracowników kancelarii prawniczych i
  • studentów prawa.

 

ILEC powstał we współpracy Cambridge ESOL z firmą TransLegal, światowym liderem w dziedzinie tłumaczeń prawniczych i szkoleń z zakresu języka prawniczego.

 

Egzamin jest adresowany do osób, które muszą wykazać się znajomością prawniczego języka angielskiego na wysokim poziomie, tak aby w sposób efektywny komunikować się z klientami i współpracownikami z całego świata i być w stanie pisać i czytać teksty prawnicze w języku angielskim.

 

Egzamin ILEC sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poziom znajomości języka angielskiego wymagany na egzaminie ILEC jest taki jak w przypadku egzaminów FCE i CAE. Ocena końcowa z egzaminu ILEC określa, na którym z dwóch wymienionych poziomów zaawansowania jest osoba zdająca.

Egzamin ILEC testuje praktyczną znajomość prawniczego języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i specjalistycznego słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z praktyki prawnej.

Posiadanie certyfikatu ILEC świadczy o tym, że znasz prawniczy angielski w stopniu wystarczającym, aby swobodnie używać go w pracy. Egzamin opiera się na zadaniach, którymi prawnicy stykają się na co dzień. Posiadacz certyfikatu ILEC potrafi używać języka angielskiego podczas spotkań, negocjacji i dyskusji na tematy prawnicze, potrafi wyrażać jasno swoje zdanie, rozumie i potrafi napisać teksty prawnicze.

Egzamin ILEC jest uznawany przez międzynarodowe organizacje prawnicze, takie jak the European Company Lawyers Association, the European Law Students Association, the International Association of Young Lawyers, oraz the European Young Bar Association. Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny bezterminowo.

ILEC przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym i zaawansowanym. ILEC przeznaczony jest dla osób, którym prawniczy angielski jest lub w przyszłości będzie potrzebny w pracy. 

 

Egzamin ILEC składa się z czterech części:

  • READING (czytanie) - 1 godzina 15 minut
  • WRITING (pisanie) - 1 godzina 15 minut
  • LISTENING (słuchanie) - 40 minut
  • SPEAKING (mówienie) - 16 minut 

 

Oceny pozytywne:

Pass with Merit C1, angielski zaawansowany (poziom CAE) - 80-100%

Pass C1 angielski zaawansowany (poziom CAE) - 70-79%

Pass B2 angielski średniozaawansowany (poziom FCE) - 50-69%

 

Oceny negatywne:

Narrow Fail - 45-49%
Fail - 0-44% 

 

Egzamin ILEC można zdawać w centrach egzaminacyjnych, np. British Council w Warszawie.

 

poniedziałek-piątek 08:00-20:00

sobota  09:00-20:00

godziny pracy

kontakt

office@englishdirect.com.pl

Sochaczewskiego 2/19

07-410 Ostrołęka

Copyright 2007 - English Direct