connection
FCE, CAE, CPE?

Dobrze trafiłeś/trafiłaś! Od 1997 prowadzę kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge i na bieżąco monitoruję zmiany, jakie pojawiają się w strukturze egzaminów, dlatego proponuję Ci profesjonalny kurs, który przygotuje Cię do wybranego egzaminu począwszy od FCE, przez CAE aż po CPE. Dodam, że poza dziesiątkami osób, które przygotowywałem do egzaminów Cambridge, szczególną dumą napawa mnie fakt, że przygotowałem syna do PET, FCE oraz CAE, a teraz pracujemy nad osiągnięciem CPE! Sprawdź mnie!

więcej »

Jak się uczyć?

Zygmunt Broniarek - polski dziennikarz, publicysta i felietonista, który poznał sześć języków obcych, opracował niegdyś 10 uniwersalnych zasad, nad którymi warto się pochylić zabierając się do nauki języka obcego. Jakie to zasady? 

więcej »

Jaki jest Twój poziom?

Jeśli zastanawiasz się nad odpowiednim poziomem kursu dla siebie, zapraszam Cię do pobrania i wykonania darmowego testu poziomującego, który zamieszczam na końcu tego wpisu. Co to jest test poziomujący (placement test)? 

więcej »

obsługa językowa firm

Firmy, które funkcjonują dzisiaj na rynku i dążą do prężnego rozwoju, zmuszone są do stałego poszerzania horyzontów swojej działalności. Język angielski od dawna jest językiem powszechnie używanym w komunikacji biznesowej. Sprawne posługiwanie się tym językiem gwarantuje nawiązanie współpracy z klientami/innymi przedsiębiorcami z całego świata.

więcej »

A A A

o firmie

Pozwól, że powitam Cię serdecznie na mojej stronie!

Dlaczego w 2007 założyłem firmę English Direct? Odpowiedź składa się z dwóch głównych powodów…

  1. Język angielski jest moją pasją.
  2. Nauczanie tego właśnie języka sprawia mi ogromną przyjemność!

 

Od 1997 roku jestem zawodowym nauczycielem/lektorem i tłumaczem. Doświadczenie zdobywałem pracując w szkołach państwowych i prywatnych szkołach językowych. Jako tłumacz współpracowałem z szeregiem różnych organizacji.

Fakt, że pracowałem w wielu miejscach, z setkami osób, na różnych poziomach i w najróżniejszych konfiguracjach pozwoliły mi na wypracowanie skutecznego stylu nauczania tego pięknego języka. Moje doświadczenie obejmuje przygotowanie dziesiątki osób do egzaminów, studiów oraz pracy w Polsce i za granicą.

Od lat mam ogromną przyjemność współpracować ze Stora Enso Poland i Stora Enso Narew w Ostrołęce prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe na niemal wszystkich szczeblach zarządzania w tej organizacji.

Współpracuję/współpracowałem także z mniejszymi firmami i organizacjami w Ostrołęce (np. Beton Stal SA, FSNT NOT, Agencja Rozwoju Regionalnego, Ostrołęckie Forum Gospodarcze, Starglass) i okolicach prowadząc kursy języka angielskiego oraz świadcząc usługi zwykłych tłumaczeń pisemnych i ustnych.    

Zakładając firmę EnglishDirect chciałem, by nazwa nawiązywała do sposobu w jaki nauczam języka angielskiego, tj. 'direct' - bezpośrednio. Ponieważ jestem bardzo zainspirowany nauczaniem opartym o wiedzę z obszaru neurodydaktyki oraz wykorzystaniem technologii inofrmacyjno-komunikacyjnych, organizuję zajęcia tak, by były one ciekawe, stymulujące, motywujące, z humorem i skuteczne.

Największym paradoksem w dzisiejszym systemie kształcenia języków obcych w większości polskich szkół jest to, że dużo mówi się o tym, jak ważna jest umiejętność komunikacji… Tymczasem okazuje się, że absolwenci szkół zmuszeni do praktycznego wykorzystania języka za granicą, na rozmowie kwalifikacyjnej, czy choćby na egzaminie maturalnym, często mają z tym największy problem. 

Myślę, że można śmiało stwierdzić, że najważniejsze sprawności językowe, czyli słuchanie i mówienie są dzisiaj niestety w polskich szkołach bardzo często zaniedbywane na rzecz żmudnych przygotowań do końcowego egzaminu pisemnego z dużym naciskiem na tradycyjną gramatykę, czytanie i pisanie. 

Swoją działalnością chcę zmieniać ten przykry trend i tworzyć takie środowisko na swoich zajęciach, w których przyswajanie języka odbywa się w praktycznych sytuacjach dnia codziennego, gdzie non-stop kogoś słuchamy lub do kogoś mówimy. Dodatkowo staram się tak planować zajęcia, by procesowi przyswajania języka zawsze towarzyszyła dopamina - czyli hormon szczęścia. :) 

Jeśli więc stwierdzasz teraz, że wcześniej nie udało Ci się opanować tego języka na poziomie, który by Cię satysfakcjonował, a czujesz konieczność rozwoju w tym kierunku… jestem do Twojej dyspozycji.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą English Direct.

 

 

Let me welcome you cordially on my website!

Why did I set up English Direct back in 2007? The answer is made up of two main reasons...

  1. English is my passion.
  2. Teaching just this very language gives me a lot of pleasure!

Since 1997 I have been a professional teacher/tutor and a translator. I have gained experience working in state schools and private langauge schools. As a translator/interpreter I have co-operated with a range of various organizations.

The fact that I worked in many places, with hundreds of people, at different levels and in a variety of permutations let me develop an effective style of teaching this beautiful language. My experience includes preparing tens of people to exams, studies and work in Poland and abroad.

For years I have had the pleasure of working for Stora Enso Poland and Stora Enso Narew running individual and group classes at virtually all levels of management. 

I also cooperate(d) with smaller companies and organizations in Ostroleka (e.g. Beton Stal SA, FSNT NOT, Agencja Rozwoju Regionalnego, Ostrołęckie Forum Gospodarcze, Starglass) and its vicinity running English courses and providing non-sworn written translation and interpretation services.   

When I was establishing EnglishDirect I wanted the name to refer to the way I teach English, i.e. 'direct'. Since I am very inspired by teaching based upon the knowledge of neurodidactics and using Information-Communication Technology, I organize classes in such a way that they are interesting, inspiring, motivating, interwined with humor, and last but not least, effective.     

Please, feel invited to familiarize yourself with EnglishDirect's offer.