connection
Matura w tym roku?

Zapraszam Cię na grupowe lub indywidualne zajęcia języka angielskiego online! Od lat jestem egzaminatorem OKE i na bieżąco monitoruję zmiany w egzaminach! Pomogę Ci przygotować się do egzaminu pisemnego i/lub ustnego na poziomie podstawowym (B1) oraz rozszerzonym (B2).Więcej informacji znajdziesz tutaj. Zapraszam!

 

więcej »

A A A

OJAG - etap II i III

Jest to seria spotkań online, które przygotują Cię do II etapu OJAG! Jak się ewnie doskonale orientujesz, drugi etap stawia przed Tobą kilka wymagających wyzwań...

Oto informacje, które pochodzą ze strony organizatora:

II etap okręgowy (realizowany w szkole lub innym dowolnym miejscu gdzie uczestnik posiada dostęp do komputera podłączonego do Internetu). II etap składa się z zadań sprawdzających sprawność posługiwania się językiem angielskim, wymaga wykorzystania umiejętności również z innych dziedzin.

I część to test, który uczestnicy wypełniać będą on-line. Test składać się będzie z kilku pytań na łączną sumę 75 punktów, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut.

II część to przygotowanie i przesłanie do Komitetu Głównego pracy stanowiącej prezentację wyników zrealizowanego projektu na jeden, wybrany przez uczestnika temat. Praca powinna być przygotowana samodzielnie. Za pracę będącą II częścią II etapu będzie można otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Do kolejnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę i uzyskały, co najmniej 90% sumy możliwych do zdobycia punktów.

ZADANIA INDYWIDUALNE – II ETAP, CZĘŚĆ II

Zadanie własne polegać będzie na przygotowaniu przez ucznia filmu, w którym uczeń będzie opowiadał o jednym z poniższych tematów. Uczestnik biorący udział w olimpiadzie ma przygotować treść merytoryczną oraz przedstawić je poprzez wystąpienie.

Poniżej znajduje się 20 tematów, każdy uczeń wybiera tylko jeden temat.

 1. Zagrożenia zdrowotne współczesnego świata.
 2. Ślimak blokuje autostradę. Czy zawsze warto chronić zagrożone gatunki.
 3. Koniec szkoły jaką znamy? Czy czeka nas szkoła on-line. Szanse i zagrożenia.
 4. Społeczeństwo bez książek. Stan czytelnictwa w Polsce i Europie. Czy społeczeństwo, które nie czyta może przetrwać i się rozwijać?
 5. Trzy ważne postacie dla mojego regionu.
 6. Zagrożenia współczesnego świata okiem gimnazjalisty.
 7. Bezpieczeństwo w sieci. Jakie zagrożenia dla młodzieży w sieci są najpoważniejsze. Jak im przeciwdziałać. Jak się przed nimi chronić.
 8. Tradycja. Jaką role pełni tradycja we współczesnym społeczeństwie.
 9. Demokracja. Czy sprawdza się we współczesnym świecie?
 10. Made in China. Ciemna strona globalnego rynku.
 11. Ślad ekologiczny mojej rodziny. Co możemy zrobić, żeby go zmniejszyć? (http://www.footprint-wwf.be/footprintpage.aspx?projectId=115&languageId=12)
 12. Czy zakazać gier komputerowych? Jakie korzyści a jakie zagrożenia przynoszą gry komputerowe.
 13. Czy istnieją autorytety? Kto jest autorytetem dla gimnazjalisty?
 14. Bezpieczne inwestycje – czyli jak podwoić kapitał. Korzyści i zagrożenia wynikające z inwestowania. W co inwestować, z jakich narzędzi korzystać.
 15. Czy epoka wielkich odkryć minęła bezpowrotnie? Jakie odkrycia są jeszcze przed nami?
 16. Stajesz się tym co jesz. Czy młodzież ma odpowiednie nawyki żywieniowe. Co jeść by zdrowo żyć.
 17. Czy można żyć bez telefonu komórkowego? Jakie korzyści i jakie zagrożenia niesie ze sobą współczesna technologia.
 18. Gesty wkoło nas. Jakie znaczenie ma świadomość komunikacji niewerbalnej w społeczeństwie wielokulturowym.
 19. Świat na widelcu. Czy jesteśmy otwarci na inne tradycje kulinarne?
 20. Polska – liderem. W jakich dziedzinach nauki, obszarach gospodarki i gałęziach przemysłu Polska ma realne szanse stać się jednym ze światowych liderów?

Wymagania związane z zadaniem własnym:

1. Długość filmu musi mieścić się w przedziale czasowym od 5 do 7 minut. Filmy w tym przedziale czasowym będą traktowane na równi – bez znaczenia czy film będzie trwał 5 minut i 10 sekund czy 6 minut i 30 sekund. Jednakże filmy, które będą za krótkie bądź za długie, czyli – poniżej 5 minut lub powyżej 7 minut – nie będą brane pod uwagę.
2. Kryteriami oceny, którymi będzie posługiwała się Komisja, są:

 • Poprawność językowa (leksykalno-gramatyczna)
 • Bogactwo słownictwa
 • Wymowa i płynność wypowiedzi

3. Komisja nie będzie oceniała jakości oraz pomysłu na samą realizację filmu.
4. Film musi być nagrany w języku angielskim.
5. Uczeń musi być cały czas widoczny na filmie.
6. Film można nakręcić kamerą, aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym.
7. Wypowiedzi ucznia nie mogą być odczytywane – oceniana jest także płynność samodzielnej wypowiedzi.
8. Rozwiązywanie testu oraz nadsyłanie pracy nie musi odbywać się tego samego dnia.

Co chcę Ci tutaj zaproponować? Oferuję Ci wspólne przygotowanie do etapu II i III:

 • etap II - wspólnie opracujemy ciekawe treści do zadania indywidualnego (filmik)
 • etap III - przygotuję Cię do rozmowy na tematy związane z kulturoznawstwem UK i USA (zerknij niżej)

Informacje pochodzą ze strony organizatora:

Podczas części ustnej III etapu V Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów zostaną zadane trzy pytania:
– jedno z zakresu kultury i obszaru językowego Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Pytania znajdują poniżej,
– jedno z zakresu znajomości lektury – Suzanne Collins „The Hunger Games” (part 1 of the trilogy). Pytania nie będą wcześniej podane do wiadomości,
– jedno z zakresu zagadnień ogólnych. Pytania znajdują się poniżej.

Tematy z kultury i obszaru językowego Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
Podczas ustnej części egzaminu, jedna osoba z Komisji wylosuje dla ucznia jeden z poniższych tematów.

1. Name the sources of the British Constitution.
2. Describe the British Parliament.
3. Characterize the British Commonwealth of Nations.
4. Describe the religious situation of Great Britain.
5. Characterize British media.
6. What is the difference between public and state schools in Britain?
7. What are the types of universities in the United Kingdom?
8. Define American federalism. Describe the checks and balances system between the three branches of the U.S. federal government.
9. Describe the Senate and the House of Representatives in terms of their composition, terms of office and leadership.
10. What is the composition and the role of the Supreme Court of the United States?
11. List three characteristics of American schools.
12. What are the four types of U.S. institutions of higher education? Characterize them.
13. Provide general characteristics of the U.S. media.
14. Name three religious denominations founded in the United States.
15. What are the major ethnic groups in American society?

Tematy z zakresu zagadnień ogólnych.
Podczas ustnej części egzaminu, jedna osoba z Komisji wylosuje dla ucznia jeden z poniższych tematów.

1. Describe the strangest dream you have ever had.
2. Who is your favorite singer/band and why?
3. Describe your most beautiful dream.
4. Would you like to live abroad? Why yes/not?
5. Describe symptoms of a cold/flu.
6. Describe the worst holiday you have ever had.
7. What’s a healthy diet? Do you follow it?
8. Describe the best holiday you have ever had.
9. What do you like doing in the summer?
10. What do you like doing in the winter?
11. Describe your last Christmas.
12. Describe your last Easter holidays.
13. Describe your room/house/apartment.
14. Compare 2 different means of transport (advantages/disadvantages).
15. What is your favorite food and why?
16. Give a recipe for your favorite dish.
17. Who is your favorite film star and why?
18. Who is your favorite sportsperson and why?
19. Describe your best friend.
20. What is your favorite sport and why?
21. Describe your school – what do you like about it/what not?
22. Who do you get on with best in your family – why?
23. What is your favorite place in Poland?
24. Which place in the world would you like to visit and why?
25. Who do you get on with best in your class – why?
26. Would you like to live in a small village/big city? Why (not)?
27. Describe symptoms of a food poisoning.
28. What problems can people have during travelling?
29. Would you like to be 18 now? Why (not)?
30. What would be your dream house?
31. What would be your dream job?
32. What do you want to do on your next holiday?
33. What health problems are most common in the winter?
34. What health problems are most common in the summer?
35. What are the features of a good doctor?
36. What are the features of a good student?
37. What are the features of a good teacher?
38. What sports are popular in Poland? Do you like them?
39. What do you want to do after you graduate from school?
40. What are the advantages of being a teenager?
41. What are the features of a good parent?
42. What are the disadvantages of being a teenager?
43. What famous person would you like to meet and why?
44. Have you ever met a famous person? Who/ What happened?
45. What is your favorite kind of music?
46. How would you describe Poles in general?
47. Should 16-year-olds be allowed to drive?
48. What qualities should a good friend have?
49. Would you like to get a summer job? Why (not)?
50. What technological inventions make your life easier?
51. What’s the most important invention in history? Why?
52. What are the advantages of the Internet?
53. Are there any national stereotypes you know of?
54. What would you do if you won a lottery?
55. Have you ever flown in a plane? How did you feel?
56. What are the disadvantages of the Internet?
57. What is your favorite TV program?
58. What would you do if you could be a star for a day?
59. Do you know any endangered species? What can be done to protect them?
60. Do you think people will read books in the future?
61. What plans do you have for the next weekend?
62. What is your favorite film?
63. What is your least favorite TV program?
64. Do you think people will travel to the Moon or Mars in the future?
65. Do you watch commercials? Do you like them?
66. Have you seen any good films recently?
67. What is your favorite book/author?
68. Do you like going to the zoo? Why (not)?
69. Do you think people will eat more healthily in the future?
70. Do you have/Did you have any pets? If not – would you like to have one?
71. How important is it to know foreign languages?
72. Do you like reading books? Why (not)?
73. What do you like wearing? Is fashion important to you?
74. What are the most boring professions?
75. What are the most interesting professions?
76. What are your least favorite subjects at school – why?
77. Do you have a lot of free time? What do you do then?
78. What was the last party you were at? Did you like it?
79. What is your favorite Polish dish? Do you know how to make it?
80. What are the most difficult professions?

PUNKTACJA ZA EGZAMIN USTNY
Wiedza z zakresu ogólnego 1 – 5 pkt
Wiedza z zakresu lektury 1 – 5 pkt
Wiedza z zakresu kultury 1 – 5 pkt

Gramatyka 1 – 15 pkt
Fonetyka 1 – 15 pkt
Słownictwo 1 – 15 pkt
Płynność 1 – 15 pkt

Dodam tylko dla zachęty, że mój syn został laureatem OJAG w roku 2015, do której przygotowywałem go także z obszarów kulturoznawstwa! 

Zapraszam do kontaktu!